W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Link www.zobe.gunb.gov.pl kliknięty przez rękę na żółtym tle. W tle las i drewniany strugany domek

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. poz. 2127/ utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli/zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?

Od 1 lipca 2021r.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Deklarację należy złożyć na stronie GUNB: https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie zgodnie z lokalizacją budynku.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do przedstawicieli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Materiały

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
1-ceeb-deklaracja-formularz-A​_-​_budynki-lokale-mieszklane.pdf 0.23MB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
1-ceeb-deklaracja-formularz-B​_-​_budynki-lokale-niemieszkalne.pdf 0.25MB
Ulotka złóż deklarację
ulotka-1.pdf 0.81MB
Ulotka Centralna Ewidencja Emisyjności budynków
ulotka-2.pdf 0.41MB
{"register":{"columns":[]}}