W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków www.ceeb.gov.pl. Zdjęcie domku z drewnianych klocków stojący na trawie

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. poz. 2127/ utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli/zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?

Od 1 lipca 2021r.

Dla nowo powstałych budynków termin  wynosi 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (termin upływa 30 czerwa 2022r.)

W przypadku niezłożenia deklaracji zgodnie z art. 27h Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.) na właściciela nieruchomości oraz zarządcę budynku może zostać nałożona kara grzywny.

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Deklarację należy złożyć na stroniehttps://ceeb.gov.pl

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do przedstawicieli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Materiały

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
1-ceeb-deklaracja-formularz-A​_-​_budynki-lokale-mieszklane.pdf 0.23MB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
1-ceeb-deklaracja-formularz-B​_-​_budynki-lokale-niemieszkalne.pdf 0.25MB
Ulotka złóż deklarację
ulotka-1.pdf 0.81MB
Ulotka Centralna Ewidencja Emisyjności budynków
ulotka-2.pdf 0.41MB
Ulotka - CEEB w pigułce
CEEB​_w​_pigułce.pdf 2.46MB
{"register":{"columns":[]}}