W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XXXVI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie/zaproszenie

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach ( adres: Śmiary 68, 08-112 Wiśniew) odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie za 2020 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Wiśniewie za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany  budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego.
 13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wiśniew za 2020 rok:
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew wotum zaufania.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
  2. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

ogłoszenie​_o​_sesji​_XXXVI2021
ogłoszenie​_o​_sesji​_XXXVI2021.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 14:57 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie 3.0 24.06.2021 14:59 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 2.0 24.06.2021 14:57 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 1.0 24.06.2021 14:57 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

2969

- Data ogłoszenia:

15 marca 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2969

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/232/2021
glosowanie​_XXXVI.232.2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:15 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 2.0 16.03.2022 09:00 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:15 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/233/2021
glosowanie​_XXXVI.233.2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:16 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:16 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/234/2021
glosowanie​_XXXVI.234.2021.pdf 0.03MB
uchwała XXXVI/234/2021
uchwała​_XXXVI.234.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:18 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 09:57 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:18 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew wotum zaufania

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/235/2021
glosowanie​_XXXVI.235.2021.pdf 0.03MB
Uchwała XXXVI/235/2021
Uchwała​_XXXVI.235.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:20 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 09:58 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:20 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 rok

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/236/2021
glosowanie​_XXXVI.236.2021.pdf 0.03MB
uchwała XXXVI/236/2021
uchwała​_XXXVI.236.2021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:21 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 09:58 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:21 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXVI/237/2021
glosowanie​_XXXVI.237.2021.pdf 0.03MB
uchwała XXXVI/237/2021
uchwała​_XXXVI.237.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:22 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 09:59 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2021 roku 1.0 01.07.2021 13:22 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XXXVI/2021

Materiały

Protokół XXXVI sesji z dnia 30 czerwca 2021
Protokół.pdf 0.43MB
Głosowanie nad podjęciem protokołu sesji XXXVI/2021
glosowanie​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2021 10:56 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XXXVI/2021 1.0 03.08.2021 10:56 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}