W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XLII/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

Ogłoszenie/ zaproszenie

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew,
 9. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
 10. w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036,
 11. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Wiśniew,
 12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiśniew,
 13. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wiśniew,
 14. w sprawie wyrażenia uznania, wsparcia i podziękowania dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2.  Sprawy różne.
 3.  Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
                      13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

                                                                                  

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2021 08:15 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/ zaproszenie 2.0 15.12.2021 08:26 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLII/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 15.12.2021 08:15 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Wiśniew

Materiały

Uchwała Nr XLII/269/2021
uchwała​_XLII.269.2021.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XLII/269/2021
uchwała​_XLII.269.2021. .pdf 0.21MB
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLI/.269/2021
głosowanie XLII.269.2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 10:48 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 4.0 17.12.2021 10:58 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 3.0 16.12.2021 12:54 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 10:49 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 10:48 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/270/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

3126

- Data ogłoszenia:

17 marca 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3126

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/270/2021
głosowanie XLII.270.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/270/2021
uchwała​_XLII.270.2021.pdf 1.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 12:55 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/270/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 3.0 18.03.2022 08:42 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/270/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 17.12.2021 10:59 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/270/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 12:55 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/271/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/271/2021
głosowanie XLII.271.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/271/2021
uchwała​_XLII.271.2021.pdf 1.82MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 12:56 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/271/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 17.12.2021 10:59 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/271/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 12:56 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/272/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Wiśniew

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/272/2021
głosowanie XLII.272.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/272/2021
uchwała​_XLII.272.2021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 12:58 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/272/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 3.0 20.12.2021 09:25 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/272/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 13:07 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/272/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 12:58 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiśniew

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/273/2021
głosowanie XLII.273.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/273/2021
uchwała​_XLII.273.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 12:59 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 4.0 20.12.2021 09:54 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 3.0 20.12.2021 09:48 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 13:07 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 12:59 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/274/2021
głosowanie XLII.274.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/274/2021
uchwała​_XLII.274.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 13:00 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 3.0 20.12.2021 09:24 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 13:08 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 13:00 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/275/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia uznania, wsparcia i podziękowania dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/275/2021
głosowanie XLII.275.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/275/2021
uchwała​_XLII.275.2021.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 13:02 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/275/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 13:08 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/275/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 13:02 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/276/2021
głosowanie XLII.276.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLII/276/2021
uchwała​_XLII.276.2021.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 13:03 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 2.0 16.12.2021 13:08 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 16.12.2021 13:03 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XLII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku

Materiały

Protokół sesji XLII/2021z dnia 15 grudnia 2021 roku
PROTOKÓŁ​_Z​_XLII.2021.pdf 0.29MB
Głosowanie nad przyjęciem protokołu sesji XLII/2021
głosowanie protokoł​_XLII.2021.pdf 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2022 09:47 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XLII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku 1.0 04.01.2022 09:47 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}