W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sołectwo na plus 2024

02.01.2024

Dwuznak promocyjny województwa łódzkiego złożony z herbu oraz napisu "województwo łódzkie" rozdzielonych pionową, czerwoną linią.

W dniu 21 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r.

Tak jak w ubiegłych latach, zgłoszenia mogą dokonać Sołtysi sołectw funkcjonujących na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 11 stycznia 2024r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Materiały

Zgłoszenie Sołtysa - załącznik nr 1 do regulaminu
Zał​_nr​_1​_zgłoszenie​_sołtysa​_SOŁ​_2024​_DOC​_.doc 0.04MB
Klauzula RODO
Klauzula​_RODO​_Sołectwo​_na​_plus​_2024.pdf 0.12MB
Regulamin naboru
Regulamin​_naboru​_Sołectwo​_na​_plus​_2024.pdf 0.47MB
{"register":{"columns":[]}}