W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ostatnia sesja Rady Gminy Wielgomłyny VIII kadencji

06.05.2024

Na zdjęciu z mikrofonem w ręku Przewodniczący Rady Gminy Marcin Wrona składa podziękowania Pani Wójt Bogumile Dyktyńskiej. Z lewej strony z kwiatami w ręku stoją radni Sławomir Rembielak oraz Elżbieta Sandelewska. Obok Przewodniczącego Rady stoi Michał Koski Radny Powiatu Radomszczańskiego. Z prawej strony sekretarz Mieczysław Zyskowski

Ostatnia sesja Rady Gminy Wielgomłyny Vlll kadencji miała uroczysty charakter. Na zaproszenie Przewodniczącego Marcina Wrony oraz Radnych, uczestniczyli w niej Wójt Bogumiła Dyktyńska, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych oraz kierownicy referatów z sekretarzem i skarbnikiem gminy na czele.

Gościem na sesji był Michał Koski Radny Powiatu Radomszczanskiego, reprezentujący także Poseł Annę Milczanowską. Zwracając się do Wójt i Radnych podkreślał bardzo dobrą współpracę z Samorządem Gminy na rzecz jej rozwoju. Wójt Bogumiła Dyktyńska przekazała podziękowania dla Pani Anny Milczanowskiej oraz Pana Michała Koskiego za ogromną życzliwość i wspieranie Samorządów w naszym Powiecie, w tym Samorządu Gminy Wielgomłyny.

Wójt wyraziła też wdzięczność tym Mieszkańcom, którzy oddali na Nią głos w ostatnich wyborach, a także radnym, którzy uzyskali mandat oraz tym, którym nie powiodło się, za trud którego podjęli się. Szczególne słowa uznania Przewodniczący Rady Gminy Marcin Wrona oraz Wójt Bogumiła Dyktyńska skierowali do Radnych kończącej się kadencji, podkreślając ich zaangażowanie w pracy samorządowej dla swoich lokalnych społeczności jak i całej Gminy. Nie zabrakło podziękowań za wyjątkowo pomyślną współpracę dla dyrektorów, kierowników jednostek Gminy, kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz pracowników różnego szczebla.

To był czas wyzwań, trudności ale także wielu sukcesów. Wójt Bogumiła Dyktyńska stwierdziła, że wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz zaangażowanie wszystkich pracowników stanowi ogromny kapitał dla Samorządu Gminy Wielgomlyny i znacząco wpłynął na jej intensywny rozwój.

Były też podziękowania za współpracę dla Proboszczów, Sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszeń. Wręczono kwiaty i pamiątkowe podziękowania, a wszystkim udzieliła się wyjątkowo wzruszająca atmosfera!

Zarówno Wójt jak i Przewodniczący podsumowując upływającą kadencję wskazywali na znaczący postęp w rozwoju Gminy, dużą i oczekiwaną przez Mieszkańców liczbę wykonanych inwestycji. Na najbliższe dwa lata plan wydatków na inwestycje wynosi ponad 23 mln. Te środki pozyskała ustępująca Wójt Bogumiła Dyktyńska wraz z Radą Gminy w kadencji 2018-2024. Podkreślano także, iż w ciągu ostatnich pięciu lat Gmina podwoiła budżet i pozyskała ponad 50 mln złotych, a jednocześnie spłaciła ponad połowę długu.

Na rachunkach bankowych Gminy (bieżących i inwestycyjnych) jest kwota 5 303 199,71 zł. Kredyt pozostający do spłacenia na dzień 30 kwietnia br. wynosi 3 971 559,00 zł. Na 2024 rok został zaplanowany kredyt w wysokości 3 341 625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę rat kredytowych. Szacunkowe odsetki od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia to kwota około 1 500 000,00 zł. Jednocześnie w budżecie gminy zostały zaplanowane spłaty rat, których kwota do końca roku 2024 wynosi 460 400,00 zł.

Inwestycje, które są zaplanowane na najbliższe dwa lata:

 1. modernizacja hydroforni w Wielgomłynach i w Zagórzu (2024 r.),
 2. modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach (2024 r.),
 3. budowa kanalizacji Wielgomłyny ul. Krzętowska (2024 r.),
 4. budowa świetlicy w Sokolej Górze (2024-2025 r.),
 5. termomodernizacja budynku szkoły w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły (2024 r.),
 6. termomodernizacja budynku OSP w Wielgomłynach (2024 r.),
 7. zagospodarowanie placu w Wielgomłynach przy ul. Krzętowskiej (30 czerwca 2024 r.),
 8. modernizacja dróg ponad 8km (2024 r.):
  - Rudka,
  - Pratkowice,
  - Wielgomłyny ul. Radomszczańska i ul. Ogrodowa,
  - Zagórze (kontynuacja drogi dojazdowej do pól),
  - Niedośpielin (kontynuacja drogi szutrowej dojazdowej, nawierzchnia bitumiczna na Zastawie),
  - Anielin do ul. Krzętowskiej,
  - Odrowąż (przez wieś),
  - Rogi (przez wieś),
  - Wólka Włościańska - Wólka Bankowa,
  - Niwa Goszczowska,
  - Krzętów ul. Leśna i ul. Stodolna (rozpoczęcie prac 05.2024 r.).

Na wyżej wymienione zadania uzyskano wstępne promesy, które pozwalają na dalsze prowadzenie inwestycji.

 

Zdjęcia (17)

{"register":{"columns":[]}}