W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu

12.02.2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi ogłosił nabór wniosków na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest na 2024 rok przez osoby fizyczne.

Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

NABÓR WNIOSKÓW  29.01.2024 r. – 29.03.2024 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  2 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

Przyłącza kanalizacyjne

NABÓR WNIOSKÓW  29.01.2024 r. – 29.03.2024 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok.

Cel zadania: Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Pula środków do rozdysponowania:  2 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2024 rok.

NABÓR WNIOSKÓW  29.01.2024r – 29.05.2024 r. lub do wyczerpania środków .

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2024 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania lecz nie więcej niż: 500,00 zł za unieszkodliwienie tony odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości Beneficjenta
lub 700,00 zł za tonę odpadów zawierających azbest usuwanych z dachu budynku Beneficjenta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW
w Łodzi pod linkiem:
https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1075-programy-priorytetowe-ogloszenie-o-naborach-dla-osob-fizycznych-2024

{"register":{"columns":[]}}