W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Link do strony: Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Szastarka realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Szastarka.
Do podstawowych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej należy przede wszystkim zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce w roku 2016 swoją pomocą objął 842 osoby mieszkańców
gminy. Przy OPS działa Referat Świadczeń Rodzinnych, który objął świadczeniami wraz z dodatkami
401 rodzin i świadczeniami wychowawczymi 445 rodzin. Liczba ta jest dość znaczna, co wynika
z ogólnej sytuacji istniejącej na terenie gminy tzn. duże bezrobocie oraz typowo rolniczy charakter
gminy w znacznym stopniu ograniczający możliwości podjęcia pracy poza rolnictwem.

Dane kontaktowe:
(0-15) 873 40 12
23-225, Szastarka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr. Agnieszka Kowalik

{"register":{"columns":[]}}