W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka

Rolnictwo

Rolnictwo jest bardzo ważnym elementem w gospodarce gminy Szastarka. Jej obszar cechują walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Gmina większość elementów decydujących przestrzeni przydatności rolniczej przestrzeni do produkcji rolniczej ma wyższe od przeciętnych.
W najwyższym stopniu o wysokiej jakości decydują zarówno bonitacja jak i przydatność rolnicza gruntów ornych i trwałych użytków zielonych.

Ponad 99% gruntów (6580 ha) jest we władaniu indywidualnych gospodarstw, których liczba wynosi 1402 o średniej wielkości 4,7 ha.
Prawie 62 % o gospodarstwa o powierzchni do 5,0 ha. Udział gospodarstw o powierzchni 7,0 – 10,0 ha wynosi 13,5 %, a powyżej 10 ha 4,6 %.
W gminie największy udział mają gospodarstwa o powierzchni 2 – 5 ha.

Gmina należy do obszarów wysokiej kulturze gospodarki rolnej.
Znajduje to wyraz w wysokiej towarowości gospodarstw, wydajności oraz strukturze upraw i hodowli.
Wysoki udział ma produkcja roślinna, która dominuje w około 30% gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa prowadzące produkcję mięsną stanowią około 60%
– trzoda chlewna – 50 szt./ km² upraw rolnych
– konie – 35 szt./ km² upraw rolnych

Fermy głównie tuczu drobiu koncentrują się w miejscowościach Huta Józefów i Szastarka.

Mali i średni przedsiębiorcy.
Na terenie gminy Szastarka działa około 169 podmiotów gospodarczych, w tym, 6 zajmuje się produkcją, 70 działa w handlu, 93 prowadzi działalność usługową. Największe firmy to: Handel Artykułami Spożywczo – Przemysłowymi oraz Handel Artykułami Budowlanymi i Przemysłowymi.

Rodzaje upraw występujących na terenie gminy.

.
Rodzaje gruntów na terenie gminy

.
{"register":{"columns":[]}}