W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Szastarka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Szastarka .

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/gmina-szastarka jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Gminy Szastarka
 • ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
 • E-mail: sekretariat@gminaszastarka.pl
 • Telefon: (+48 15) 871-41-30

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Szastarka
 • Adres: ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
 • E-mail: sekretariat@gminaszastarka.pl
 • Telefon: (+48 15) 871-41-30

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Gminy Szastarka ul. Lubelska 17

Szerokość drzwi głównych wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz pozostałe drzwi nie są przystosowane. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma windy. Przed budynkiem Urzędu Gminy Szastarka znajdują się, miejsca parkingowye dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.

 

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Szastarka

 1. Małgorzata Giżka - koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej, koordynator do spraw dostępności architektonicznej
  tel.  15 640 42 04, e-mail: rada@gminaszastarka.pl;

 

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Szastarka
ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka

 

{"register":{"columns":[]}}