W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana doświadczeń podnoszących wiedzę w zakresie promocji produktów lokalnych – organizacja wyjazdu studyjnego

Loga "Unia Europejska", Herb Gminy Stryszów, Logo Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Logo Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W 2023 roku Urząd Gminy w Stryszowie realizuję operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. Wymiana doświadczeń podnoszących wiedzę w zakresie promocji produktów lokalnych – organizacja wyjazdu studyjnego

Celem operacji jest spotkanie przedstawicieli Partnera KSOW (Gmina Stryszów), organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stryszów (województwo małopolskie, powiat wadowicki) oraz Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina  (województwo lubelskie, powiat lubelski) zaczerpnięcie inspiracji w oparciu o przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji lokalnych produktów. Ponadto wykorzystanie zdobytej wiedzy i wzbogacenie oferty promocyjnej gminy Stryszów poprzez wydanie w nakładzie 500 egzemplarzy folderu pn. „Skarby Ziemi Stryszowskiej” promującego produkty lokalne.

Uczestnicy wyjazdu (53 osoby) będą uczestniczyć w spotkaniach, mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych. Przyczyni się to do wzrostu świadomości uczestników w zakresie stosowania różnych rozwiązań mających na celu transfer innowacyjnych form działalności na obszarach wiejskich. Stworzone zostaną ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju produktów lokalnych, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacji społeczności lokalnej poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Spotkania z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina, organizacjami działającymi na jej terenie, a także wizyta w dwóch mikroprzedsiębiorstwach dostarczą informacji i inspiracji uczestnikom wyjazdu w zakresie promocji lokalnego produktu, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystania potencjału regionu. Stworzona publikacja w formie wydanego folderu, w którym stowarzyszenia z terenu gminy Stryszów, lokalni przedsiębiorcy będą mogli wypromować produkty lokalne pozwoli na rozpowszechnienie stosowania dobrych praktyk wśród lokalnych liderów i mieszkańców gminy Stryszów, utrwali także przykłady rozwiązań z zakresu promocji lokalnych produktów.

Wytwarzanie i sprzedaż produktów tradycyjnych może stanowić istotną gałąź sektora rolno-spożywczego. Wytwarzane na terenie gminy Stryszów produkty zawdzięczają swój unikatowy charakter lokalnej kulturze, historii i tradycji oraz stanową część lokalnego dziedzictwa. Opracowanie folderu promocyjnego produktów lokalnych pozwoli na stworzenie bazy tych produktów oraz jednolity sposób ich promowania, tak by przy zachowaniu wszystkich właściwości produktów lokalnych zachować ich unikatowy charakter.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl

Materiały

Karta zgłoszeniowa
Karta​_zgłoszeniowa​_.docx 0.34MB
{"register":{"columns":[]}}