W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich organizacja wyjazdu studyjnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

W 2021 roku Urząd Gminy w Stryszowie realizuję operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich organizacja wyjazdu studyjnego”.

Celem operacji jest spotkanie przedstawicieli Partnera KSOW (Gmina Stryszów), organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stryszów (województwo małopolskie, powiat wadowicki) i Gminy Krokowa oraz Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (województwo pomorskie, powiat pucki) zaczerpnięcie inspiracji w oparciu o przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki, a także rozwiązań, jakie zostały zastosowane w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i edukacji ekologicznej.

Uczestnicy wyjazdu (40 osób) będą mogli zobaczyć jak działalność organizacji pozarządowych i mikroprzedsiębiorstw ma realny wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Możliwość spędzania czasu na terenach wiejskich, poznanie tradycji, spotkania z miejscową kulturą, poznanie kuchni regionalnych opartych na sezonowych produktach lokalnych to wartości regionu szczególnie cenne i poszukiwane. Umiejętne ich wykorzystanie i promowanie pozwoli na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich gminy Stryszów.

Wymiana, transfer wiedzy i dobrych praktyk wśród uczestników realnie podniesie skuteczność w zakresie nowych inicjatyw mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, rozwoju turystyki i ekoturystyki na terenie gminy Stryszów, a także wpłynie na inicjowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i gospodarki niskoemisyjnej. Namacalnym efektem wyjazdu studyjnego będzie opracowanie przez uczestników, założeń do strategicznych przedsięwzięć do tworzonej Strategii Rozwoju Gminy Stryszów na lata 2021-2030 w zakresie turystyki, ekoturystyki gospodarki niskoemisyjnej i edukacji ekologicznej. Dokument ten jest kluczowy w zakresie planowania, ustalenia kierunków rozwoju i przedsięwzięć realizowanych w perspektywie najbliższych lat.

Partnerzy projektu: LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, Stowarzyszenie KGW Razem dla Wsi, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Leśnica

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl

Materiały

Karta zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym
Karta​_zgłoszeniowa.docx 0.33MB
{"register":{"columns":[]}}