W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie projektu wymiany kotłów na paliwa stałe w ramach projektu unijnego

Podsumowanie projektu wymiany kotłów na paliwa stałe w ramach projektu unijnego

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyły się ostatnie odbiory nowo zamontowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych odbiorców końcowych projektu a w połowie maja ich końcowe rozliczenie.

Obowiązkowym elementem projektu było ponadto zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego dla mieszkańców i uczestników projektu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r. na świetlicy w budynku LKS „Chełm” Stryszów.

Spotkanie poprowadził Specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - Ekodoradca Pan Mateusz Bródka, który przedstawił dwie prezentacje multimedialne o tematyce antysmogowej. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło problematyki oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, działań antysmogowych, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocji proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Na spotkaniu została również wyświetlona prezentacja dotycząca zasad i warunków uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.

Efektem końcowym realizacji wyżej wskazanego projektu jest wymiana 20 „kopciuchów” na wysokosprawne kotły na węgiel i biomasę, spełniające wymagania EKOPROJEKTU (z automatycznym podajnikiem paliwa, bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) w budynkach mieszkalnych odbiorców końcowych projektu.

Rezultatem zaś jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza obejmująca redukcję emisji pyłów PM10 i PM2,5 oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity koszt projektu bez udziału mieszkańców wyniósł 170 242,60 zł, w tym dotacja w ramach RPO WM stanowi kwotę 167 596,33 zł.

{"register":{"columns":[]}}