W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie projektu wymiany kotłów w ramach projektu unijnego

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach  podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji.

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się już drugie w ramach projektu spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy Stryszów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i działań proekologicznych. Oprócz spotkań edukacyjnych w ramach działań podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców opracowane i wydrukowane zostały ulotki o tematyce antysmogowej, które zostały rozprowadzone wśród mieszkańców gminy.

Zorganizowane spotkanie poprowadził specjalnie zaproszony przez Wójta Gminy specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej Pan Filip Szatanik. Mieszkańcom przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej, kontroli palenisk w gminie, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Omówione zostały tematy  w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, szkodliwości smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. W spotkaniu wzięło udział 38 mieszkańców gminy.

Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki  niskoemisyjnej przedstawił Gminny Ekodoradca Pan Mateusz Bródka, który podsumował projekt i przypomniał o obowiązkach wynikających z podpisanych umów dotacji na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizację budynków.

Działania edukacyjne były ostatnim etapem realizacji projektu, którego efektem końcowym  jest wymiana 40 „kopciuchów” na nowe kondensacyjne kotły gazowe oraz docieplenie 7 budynków mieszkalnych.

Rezultatem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza obejmująca redukcję emisji pyłów PM10 o i PM2,5 oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity koszt projektu bez udziału mieszkańców wyniósł 762 086,70 zł, w tym dotacja w ramach RPO WM stanowi kwotę 750 574,84 zł.

Aktualnie trwa realizacja kolejnego projektu wymiany kotłów starej generacji, tym razem na kotły spełniające wymogi EKOPROJEKTU, wykorzystujące biomasę i ekogroszek. Projekt jest również współfinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 tylko z innego podziałania tj. 4.4.3. Obniżenie  poziomu  niskiej emisji (paliwa stałe). Dotacja w projekcie wynosi 184 453,21 zł, przy całkowitej wartości 187 300,35 zł. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zostanie wymienione w gminie kolejne 20 „kopciuchów”.

{"register":{"columns":[]}}