W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów

W dniu 13 lipca 2020 r. gmina Stryszów podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.„e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”.

Projekt dzięki uzyskaniu wysokiej punktacji został dofinansowany w ramach podziałania 2.1.1. Elektroniczna Administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana w ramach projektu dotacja wynosi 899 583,76 zł przy całkowitej wartości inwestycji 1 223 255,92 zł.

Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu i uruchomieniu eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej dla klientów Urzędu Gminy Stryszów oraz usług wewnątrzadministracyjnych. W ramach projektu zostaną zmodernizowane istniejące w urzędzie programy dziedzinowe (ewidencja ludności, podatki, kadry i płace, majątek trwały, płatności masowe, fakturowanie) oraz wdrożone zostaną nowe systemy m.in:

 • Portal - ePOP-KPO z informatorem SMS i Aplikacją Mobilną - zakup
  i wdrożenie tzw. „front-office” czyli Elektronicznej Platformy Obywatela
  i Przedsiębiorcy. Zadaniem tej platformy internetowej, działającej w technologii „chmury obliczeniowej”, będzie zapewnienie elektronicznej komunikacji Urzędu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi organizacjami społecznymi lub pozarządowymi. Każdy będzie mógł założyć na nim swoje konto (tzw. „profil interesanta”) i korzystać z dostępu do e-usług uruchomionych w ramach projektu. Logowanie do EPOP będzie odbywało się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub unikalnego loginu i hasła.
 • EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,
 • e-VAT,
 • Opłaty i gospodarka nieruchomościami,
 • Podatek od środków transportowych,
 • Koncesje na alkohol,
 • Zajęcie pasa drogowego,
 • Aplikacja e-Rada – kompleksowa aplikacja wspomagająca pracę Rady Gminy, wspomagająca przygotowanie oraz dystrybucję elektroniczną materiałów dla Radnych - przygotowywanie posiedzeń Rady, - zarządzanie kontaktami, - drukowanie materiałów sesyjnych, - elektroniczna dystrybucja materiałów, - obsługa komunikacji w Radzie, - przeprowadzanie posiedzeń Rady, - obsługa głosowań, - montaż, instalacja, uruchomienie systemu, obsługa streamingu.

Finalnie powstanie zintegrowany, spójny system do świadczenia eUsług. Celem uruchomienia tych eUsług jest umożliwienie w sposób całkowicie elektroniczny, zdalny, mobilny i automatyczny załatwianie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych wraz z dokonaniem płatności.

Ponadto w zakresie projektu przewidziano doposażenie serwerowni i stanowisk pracowniczych celem dostosowania ich do nowych funkcjonalności.

Dodatkowymi elementami projektu są Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wg. Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

{"register":{"columns":[]}}