W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie

Gmina Stryszów realizuje projekt pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie” współfinansowany w kwocie 5 884 244,45 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie i do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie przepustowości istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie do 1000m3/dobę oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1,8 km.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie wskaźnik skanalizowania gminy oraz liczba budynków objętych system kanalizacyjnym na terenie gminy. W dalszej perspektywie doprowadzi to do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stryszów i zwiększenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania nieczystości ciekłych.

Całkowity koszt projektu wynosi 12 782 084,55 zł i obejmuje rozbudowę i przebudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnych do obiektu Harcówki w Stryszowie i do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie.

W dniu 9 lipca 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia nowopowstałego modułu zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie.

Autorem projektu budowlanego jest firma EKOSYSTEM Jolanta Mucha z Krakowa, natomiast Wykonawcą robót budowlano -instalacyjnych była firma - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Podczas uroczystego otwarcia nowopowstałego modułu oczyszczalni Wójt Gminy Pan Szymon Duman odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicza, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwony Gibas oraz Radnego Województwa Małopolskiego Rafała Stuglika promesę w kwocie 1 104 740 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Stryszowie i w Zakrzowie. Operacja zostanie zrealizowana w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z tych funduszy zostaną zrealizowane dwa odcinki sieci kanalizacyjnej do obiektów wypoczynkowych Caritas i Harcówka.

Przecięcia wstęgi otwierającej nowo powstały obiekt oczyszczalni ścieków w Stryszowie dokonali zaszczytni goście - Pan Filip Kaczyński - Poseł na Sejm RP, Prezes WFOŚiGW w Krakowie Pan Kazimierz Koprowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas, Radny Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Wicewojewoda Województwa Małopolskiego Pan Zygmunt Starzec, Starosta Wadowicki Pan Eugeniusz Kurdas, Członek Zarządu Powiatu Wadowickiego Pan Marek Ciepły, Dyrektor Wody Polskie Pani Małgorzata Sikora, Burmistrz Wadowic Pan Bartosz Kaliński, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Magdalena Adamczyk.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}