W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

 znak (symbol) Unii Europejskiej niebieski kwadrat z żółtymi gwiazdami. Herb gminy Stryszów - lipa na czerwonycm tle wraz z klęczącym człowikiem. logo PROW 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2-2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”

operacja zrealizowana przez Gminę Stryszów w latach 2019-2021, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Celem głównym operacji był rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1727,95 m tj. do obiektu Harcówki w Stryszowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 155,1 m), oraz do Ośrodka Wypoczynkowego CARITAS w Zakrzowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1572,85 m). Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wzbogaciła istniejący system kanalizacji sanitarnej sprowadzający ścieki do rozbudowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie. Ponadto w ramach projektu wybudowano sieć wodociągową w Leśnicy o długości 201 m.

W wyniku realizacji inwestycji wzrosła liczba budynków objętych system kanalizacyjnym i wodociągowym na terenie gminy.

 

{"register":{"columns":[]}}