W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SIEDLCE

27.05.2022

Sesja Rady Gminy Siedlce


Radni Gminy Siedlce zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Henrykowi Brodowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w czwartek 26 maja br.

 

Najważniejszymi punktami XLIV Sesji Rady Gminy Siedlce było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Siedlce oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania wójt Gminy Siedlce przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021 rok. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Podczas debaty, radni dziękowali za wykonanie dotychczasowych inwestycji, wymieniając działania w poszczególnych miejscowościach, oraz wskazywali na mankamenty które należy poprawić w pracach samorządu.

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Za uchwałą głosowało 13 radnych, 2 radnych się wstrzymało.

 

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Za uchwałą udzielenia absolutorium głosowało 15 radnych, tj. wszyscy radni Gminy Siedlce.

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 117.699.748,35 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 114.694.889,51 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 24.510.462,29 zł.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania - mówił wójt Gminy Siedlce.

 

 

{"register":{"columns":[]}}