W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 - 2023

10.05.2022

godło i flaga polski

W 2022 roku Gmina Siedlce/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Siedlcach  jest realizatorem wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 - 2023. W 2022 roku źródłem dofinansowania programu jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 80% kosztów realizacji zadania. 

Całkowita wartość realizacji programu :  98.741,25  zł.

Wartość dofinasowania ze środków

Wojewody Mazowieckiego

zgodnie z zawartą umową :  78.993,00 zł.

 

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” ( Moduł I – dla dzieci i młodzieży, Moduł II – dla osób dorosłych) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

OPIS PROGRAMU:

Realizacja Programu umożliwia Gminie Siedlce/Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siedlcach udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa   w art.8 ww. ustawy w jednej z trzech form:

  • posiłek,
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku, żywności,
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

OKRES REALIZACJI :

styczeń  -  grudzień 2022

{"register":{"columns":[]}}