W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Walne zebranie OSP Nowe Opole

06.02.2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu

OSP Nowe Opole

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu.

Początek roku to czas na zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedno z pierwszych zebrań odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu.

4 lutego 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu. W zebraniu podsumowującym 2022 rok uczestniczyli członkowie jednostki OSP w Nowym Opolu, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcach, Dorota Dmowska-Paczuska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, jednocześnie Sekretarz Gminy Siedlce, mł. bryg. Paweł Wiewiórka – zastępca naczelnika wydziału operacyjnego KM PSP w Siedlcach, Dariusz Stopa – dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Jan Osiej – pracownik Urzędu Gminy Siedlce, Grzegorz Matuszyński - Radny Gminy Siedlce, a zarazem sołtys wsi Nowe Opole, Wiesław Kosyl – sołtys wsi Stare Opole oraz Krzysztof Kosieradzki – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach.

Zebranie sprawozdawcze miało jak zawsze uporządkowany i zdyscyplinowany charakter, po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji dokonano wręczenia odznaczeń, następnie rozpoczęła się część związana ze sprawozdawczością, planami oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie.

Podczas zebrania miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, 8 druhom i druhnom zostały wręczone odznaki „Strażak Wzorowy”. Odznaka ta nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Uroczystego wręczenia odznak dokonali: Dorota Dmowska-Paczuska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach oraz Henryk Brodowski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcach. Odznaczeni zostali: dh Bulak Dominik, dh Filipowicz Mateusz, dh Kulik Sylwia, dh Marciniak Katarzyna, dh Marciniak Rafał, dh Sobecka Dorota, dh Sobecki Krystian, dh Zdanowski Sebastian.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Opolu w ubiegłym roku wyjeżdżała do akcji ratowniczo- gaśniczych najwięcej z pośród jednostek OSP działających na terenie gminy Siedlce  –  były to 158 wyjazdy do akcji w ciągu całego roku 2022.

W roku ubiegłym jednostka OSP w Nowym Opolu dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Gminy Siedlce pozyskała niezbędny sprzęt i wyposażenie, m. in. kamerę termowizyjną, ubrania specjalne, hełmy, buty oraz rękawice strażackie i inny sprzęt, który posłuży podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}