W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ROBOCZA WIZYTA W NIEMCZECH

08.10.2021

Wizyta w Niemczech

Jedną z konsekwencji członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest konieczność większej dbałości o środowisko naturalne. Zmiana systemu zarządzania odpadami wynika ze zobowiązań podjętych przez Polskę w traktacie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Za niewypełnienie zobowiązań przewidziane są kary finansowe. Polskie prawo przewiduje kary dla samorządów za niewypełnienie celów.

Odpady komunalne  i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem.

W dniach 5 i 6 października 2021 r. z roboczą wizytą do Niemiec, do Werzburga (okolice Frankfurt n/Menem) udała się delegacja naszych samorządowców. Udział wzięli: Pan Henryk Brodowski - wójt gminy Siedlce, prezydent Siedlec, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów i wójtowie z gminy Kotuń i gminy Suchożebry. Nasi samorządowcy zwiedzali fabrykę Michaelis GmbH & Co. KG zajmującą się produkcją modułowych spalarni śmieci. Wydajność takiej spalarni to przetwarzanie ok. 25 000 ton odpadów w ciągu roku, które według relacji uczestników, byłaby  wystarczająca dla wszystkich gmin powiatu siedleckiego i miasta Siedlce. Koszt wybudowania takiej instalacji z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem stosownych zezwoleń to ok. 90 mln zł.  Wielkość kubaturowa takiej instalacji jest zbliżona do wielkości gmachu urzędu Gminy Siedlce.

Biorąc pod uwagę problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, w tym rosnące koszty odbioru, transportu, segregacji, recyklingu oraz utylizacji, szukanie dobrych rozwiązań w zakresie ekonomizacji kosztów, jest bardzo pożądane. Wizyta w Niemczech to próba wybiegania w przyszłość i poszukiwania potrzebnych rozwiązań.

Efekty wizyty w Niemczech będą przedmiotem dyskusji na najbliższym konwencie wójtów w dniu 11 października br.

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}