W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” - EDYCJA 2022

12.04.2022

godło i flaga polski

 

Gmina Siedlce/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Siedlcach  jest realizatorem resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki   z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 100% kosztów realizacji zadania. 

Całkowita wartość realizacji Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego :  78.336,00 zł.         

CEL PROGRAMU:

Głównym celem programu jest nieodpłatne wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi :

a/ orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo

b/ orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 cytowanej ustawy)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej polegającej  na  odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.   

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU :

24 lutego 2022  -  grudzień 2022

{"register":{"columns":[]}}