W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PROGRAM „OPIEKA 75+” - EDYCJA 2021

31.12.2021

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Gmina Siedlce/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Siedlcach  jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA 75+” – edycja 2021. Źródłem dofinansowania Programu jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 50% kosztów realizacji zadania. 

 

Całkowita wartość realizacji Programu :     89.628,-zł.

Wartość dofinasowania ze środków

Wojewody Mazowieckiego

zgodnie z zawartą umową :                          44.814,-zł

 

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie.

 

OPIS PROGRAMU:

 

Realizacja Programu umożliwia Gminie Siedlce :

  • uzyskanie wsparcia finansowego w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
  • rozszerzenie oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
  • zapewnienie ww. osobom udzielenia wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poprawia jakość życia osób w wieku 75 lat i więcej.

 

OKRES REALIZACJI :

styczeń 2021 -  grudzień 2021

 

{"register":{"columns":[]}}