W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program GRANTY PPGR - uzupełnij dokumentację!

16.02.2022

Zdjęcie

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

W związku z przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie w  ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz zmianą wytycznych przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie złożonych przez Państwa oświadczeń. 

  • W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania: kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły.
  • W celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej: kserokopie aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu)
  • W celu potwierdzenia faktu pracowanika w PGR: zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/ wynagrodzeń, dyplomy, dokumenty z innych instytucji publicznych.(dotyczy tylko tych osób, które nie złożyły powyższych dokumentów do wniosków o grant)
  • W celu potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. (2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko.

Zwracamy się również z prośbą o uzupełnienie dodatkowego oświadczenia. Dokument ten jest niezbędny do weryfikacji udziału w programach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zapewniało wsparcie na otrzymanie lub dofinansowanie sprzętu komputerowego. Gmina występując z wnioskiem o weryfikację beneficjenta do ARiMR otrzyma potwierdzenie, czy spełnione jest kryterium „nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. (2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy”.

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

 Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się w drodze postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Siedlce.

 

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Siedlce

 do dnia 25 lutego 2022r.

do godz. 12:00 do pok. 11 , Piętro I

 

Załącznik: 

1. Wzór zaświadczenia ze szkoły

2. Oświadczenie uzupełniające

 

Materiały

oswiadczenie​_uzupelniajace
oswiadczenie​_uzupelniajace.pdf 0.60MB
zaswiadczenie​_ze​_szkoly​_wzor
zaswiadczenie​_ze​_szkoly​_wzor.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}