W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

04.03.2022

Zdjęcie

Pod przewodnictwem Wójta Gminy Siedlce Henryka Brodowskiego, po raz kolejny odbyło się  posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone koordynacji działań związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną na Ukrainie.

Do zadań Zespołu należy w szczególności: analiza potrzeb i przygotowanie propozycji skoordynowanych działań pomocy uczestnikom kryzysu migracyjnego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, prowadzenie polityki informacyjnej w tym zakresie oraz ocena potencjalnych zagrożeń wywołanych konfliktem na Ukrainie, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siedlce.

Efektem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa potrzebującym i wskazanie na terenie gminy Siedlce trzech miejsc noclegowych dla 90 osób, do których zostali już skierowani uchodźcy z Ukrainy.

Ponadto, na zwołanej nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 3 marca, radni przeznaczyli swoje diety (24 tyś. zł) na pomoc materialną dla uchodźców przebywających na terenie gminy Siedlce.

Podczas posiedzenia Rada Gminy Siedlce podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy za kwotę 25 tysięcy złotych, na zakup żywności, zestawów pierwszej pomocy i wyposażenia. Zakupione produkty zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących Ukraińców poprzez Agencję Rezerw Materiałowych.

Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywają się według bieżących potrzeb i oceny sytuacji kryzysowej.

 

{"register":{"columns":[]}}