W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc gminy Siedlce dla uchodźców.

06.04.2022

Zdjęcie

W związku z przekazaniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla uchodźców zakupione zostały przez pracowników GOPS-u artykuły żywnościowe i chemiczne. Od tego samego dnia rozpoczęto wydawanie zakupionych produktów w oparciu o kontakt z mieszkańcami gminy Siedlce, którzy udzielili schronienia obywatelom Ukrainy  przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa. Przekazano  ponad 60 rodzajów zakupionych artykułów, w tym produkty żywnościowe, higieniczne i chemiczne, pościel jak również artykuły piśmiennicze dla dzieci. Z  pomocy skorzystało 85 osób. Asortyment zakupionych produktów został dodatkowo wzbogacony  o przekazane Ośrodkowi przez osobę prywatną artykuły żywnościowe i higieniczne, w szczególności dla małych dzieci. W związku z zaistniałą pilną potrzebą zostały również zakupione i przekazane artykuły lecznicze dla uchodźców przebywających w hotelu Wersal Siedlecki  w Grabianowie.

Pracownicy GOPS-u wydają skierowania dla obywateli Ukrainy do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach na ul. Starzyńskiego 4 po produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2021(PO PŻ) .

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nadania nr PESEL uchodźcom, pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przyjmują osobiście wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, badając przy tym potrzeby w zakresie dalszej pomocy. Do dnia 31 marca 2022 r. przyjęto ponad 150 wniosków o przyznanie i wypłatę tej formy pomocy.  Przyjmowane są również wnioski o przyznanie pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci  w szkołach i przedszkolach ( ok 50 dzieci).

Pomoc którą realizujemy w oparciu o bezpośredni kontakt z uchodźcami jak również działania przewidziane ustawą są realizowane zgodnie z jej zapisami i w naszej ocenie nie powinny być lekceważone i umniejszane poprzez porównywanie  z aktywnością społeczną poszczególnych osób.

 

                                                                                                Barbara Myrcha

                                                                                                    Kierownik   

                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Siedlcach

 

{"register":{"columns":[]}}