W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie Konkursu "Otwórz się na życie"

26.01.2023

Konkurs pt. „ OTWÓRZ SIĘ NA ŻYCIE” był realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy Siedlce w ramach działań wynikających z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlce.

Otwórz się nie życie

Konkurs pt. „ OTWÓRZ SIĘ NA ŻYCIE” był realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy Siedlce w ramach działań wynikających z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlce.

Celem Konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu wolnego, zwłaszcza po okresie pandemii, izolacji, nauczania zdalnego, funkcjonowania przez wiele godzin w świecie on-line; wykształcenie zachowań asertywnych, otwartości, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwości na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka; a także promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek i podniesienie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy a także współczesnych uzależnień behawioralnych m.in. od telefonu, komputera, gier internetowych, portali społecznościowych.

Komisja konkursowa zgodnie z kryteriami oceny wybrała najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, a poza zwycięzcami przyznała również wyróżnienia. Członkowie komisji zwrócili szczególną uwagę na pomysł, zgodność z tematem i interpretację nadesłanych prac.
Wójt przyznał nagrody rzeczowe autorom prac plastycznych o łącznej wartości 5 tys. złotych:
Nagrody dla laureatów zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlce.

26 stycznia na Sesji Rady Gminy Siedlce uroczyście wręczono dyplomy i atrakcyjne nagrody laureatom konkursu.

Dziękujemy rodzicom i opiekunom za pomoc, dzięki której laureaci mogli osobiście odebrać nagrody.

 

Zdjęcia (15)

{"register":{"columns":[]}}