W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podstawowe Informacje

Zarządzanie kryzysowe

          Zarządzanie kryzysowe jest kluczowym elementem budującym bezpieczeństwo narodowe kraju. Opiera się ono na działalności organów administracyjnych, natomiast jego celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, którymi nazywa się pewne stany, charakteryzujące się narastającą niepewnością, destabilizacją i napięciem społecznym. Sytuacje kryzysowe stwarzają zagrożenie życia, zdrowia, integralności terytorialnej, mienia, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury krytycznej. Reagowanie kryzysowe, a więc element zarządzania kryzysem, jest kategorią dynamicznie się rozwijającą, należącą do strategicznych działań bezpieczeństwa. Za jego istotę uznaje się opanowanie w połączeniu z wyeliminowaniem możliwych przyczyn potencjalnego odnowienia się kryzysu w  przszłości.
      W związku z niezaprzeczalnym faktem, jakim jest wzrost zagrożeń kryzysowych o najróżniejszym charakterze (militarnym, cywilnym), rośnie zainteresowanie konceptami zarządzania kryzysowego oraz potrzeba permanentnego jego polepszania. Obowiązująca i funkcjonująca w świetle prawa definicja określająca kategorię, jaką jest zarządzanie kryzysowe zawarta została w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
        Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będącej elementem  kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków, oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Inną, równie trafną, charakterystyką zarządzania kryzysowego jest: Zarządzanie organizacją (systemem) pod presją, realizowane na rzecz rozwiązania napiętych sytuacji, którego zadaniem jest przygotowanie się do działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń stabilności organizacji (systemu) oraz przywrócenia normalnego stanu jego funkcjonowania.
Zarządzanie jest procesem decydowania, który składa się z trzech faz: pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji .
         Działania zarządzania kryzysowego polegają na niedopuszczaniu do powstania sytuacji, które wpływają lub mogą wpływać negatywnie na stan bezpieczeństwa społeczeństwa oraz jego mienia, jak również środowiska, a także sytuacji, które ograniczają w jakimś stopniu funkcjonowanie właściwych organów administracji publicznej z powodu nieposiadania odpowiednich środków bądź sił.
        Częścią zarządzania kryzysowego jest również odtwarzanie systemów oraz obiektów (elementów niezbędnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli), które są niezastąpione dla funkcjonowania organów administracji publicznej, przedsiębiorstw i instytucji. 

{"register":{"columns":[]}}