W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

29.06.2021

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

Gmina Siedlce przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego. Program na terenie Gminy Siedlce jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 29 376 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 29 376 zł


 

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Siedlce programem opieka wytchnieniowa będą objęte 3 osoby niepełnoprawne.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują
bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. Na terenie Gminy Siedlce wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.  

            Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Barbarą Myrcha – Kierownikiem GOPS w Siedlcach tel. (25) 633 09 64 

Materiały

Plakat FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Plakat​_FUNDUSZ​_SOLIDARNOŚCIOWY.pdf 0.78MB
{"register":{"columns":[]}}