W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

22.10.2021

Konsultacje społeczne

                                                                 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/329/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Siedlce ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  1. Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznana opinii do założeń projektu ww. dokumentu oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Opinie, uwagi i propozycje złożone w trakcie konsultacji mają charakter opiniotwórczy.

  1. Termin konsultacji: od 22.10.2021 r. do 08.11.2021 r.
  2. Formy konsultacji:

Ustala się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnych opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej k.jezierska@gminasiedlce.pl lub papierowej złożonej osobiście w siedzibie urzędu lub przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10,
08-110 Siedlce. Projekt programu podlegający konsultacji dostępny jest na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlce. Z treścią konsultowanego dokumentu zapoznać można się także w Wydziale Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych (pokój 29). Formularz konsultacji, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi, stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Ogłoszenie obowiązuje w terminie od 22.08.2021 r. do 08.11.2021r.

 

 

Materiały

Formularz konsultacji
Formularz​_konsultacji.docx 0.01MB
Projekt programu
Projekt​_programu​_na​_rok​_2022.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.10.2021 15:11 Anna Szakowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Szakowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2.0 22.10.2021 15:23 Anna Szakowska
OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 1.0 22.10.2021 15:11 Anna Szakowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}