W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie - Program Polska Cyfrowa 2014-2020, Granty PPGR

28.10.2021

zdjęcie

                    Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wójt Gminy Siedlce, informuje, iż w związku z uruchomieniem naboru w ramach programu:

Program Polska Cyfrowa 2014-2020

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Mającym na celu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zaprasza mieszkańców, których:

1. Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020
i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Powyższe odpowiednie oświadczenie może również złożyć uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Osoby zainteresowane wraz z oświadczeniem muszą przedłożyć zaświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania w miejscowosci /gminie, w której kiedyś funkcjonował PGR.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, Biuro Podawcze w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 02.11.2021 r.

Dokumentacja niekompletna oraz zawierająca błędy nie będzie rozpatrywana.

 

 

Oświadczenia stanowią załacznik do niniejszego ogłoszenia:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Materiały

Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego, tel.
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego,​_tel.pdf 0.63MB
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobie, telef
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobie,​_telef.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}