W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kto musi odśnieżać

15.12.2022

OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA - Kto musi odśnieżać

W związku z nadejściem sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych i mogących wystąpić intensywnych opadów śniegu na terenie województwa mazowieckiego informuję, że na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Chodnik, brama, dojście do mieszkania, a nawet ścieżka na prywatnej działce sklepu mają być uprzątnięte ze śniegu, a przede wszystkim bezpieczne. Za zaniedbania grożą nie tylko kary np. mandatu od straży miejskiej, ale w razie np. złamania nogi przez przechodnia kosztowny proces. Ogólna zasada jest taka, że właściciel nieruchomości (dla domu wielorodzinnego wspólnota lub spółdzielnia) odpowiada za bezpieczeństwo przy swojej nieruchomości i na niej.

"Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości".

Ale zagrożenie na chodniku nieraz pochodzi z dachu. Tu wkracza prawo budowlane, które w art. 61 stanowi, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest, dochowując należytej staranności, zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu m.in. w razie wystąpienia takich czynników zewnętrznych, jak silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. A więc zrzucanie zwłaszcza zwisającego z dachu czy gzymsów śniegu czy sopli.

Jest oczywiste, że  śnieg spada też na prywatne działki, na które wchodzą ludzie, np. interesanci załatwiające swoje sprawy. I choć właściciel nie jest zobowiązany do odśnieżania swej nieruchomości wewnątrz posesji, to taki obowiązek wynikać może z jej przeznaczenia np. dla klientów.

 W związku z powyższym i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie obowiązku odśnieżania dachów wszystkich obiektów budowlanych w swoich granicach administracyjnych.

{"register":{"columns":[]}}