W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INAUGURACJA „GMINNEJ AKADEMII SENIORA”

13.05.2022

Zdjęcie przedstawia :
- nadkom. Agnieszka Świerczewska – oficer prasowy KMP w Siedlcach,
- mł. asp. Małgorzata Mazurek z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Siedlcach,
- Barbara Myrcha - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach,
- Agata Pasik - Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Stoku Lackim,
- Izabela Kuniewicz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Chodowie,
- Anna Wróblewska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach,
- Mateusz Filipowicz – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Siedlce,
- Agnieszka Drzewowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach
- Dorota Grochowska - Dyrektor Oddziału Banku PEKAO S.A. w Siedlcach wraz z pracownikiem - Iwoną Kużawską.

 

W dniu 11 maja 2022 roku w Dziennym Domu „Senior+” w Stoku Lackim odbyło się oficjalne rozpoczęcie profilaktycznego projektu pn. „GMINNA AKADEMIA SENIORA”.

 Organizatorami projektu jest Gmina Siedlce w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.

W uroczystości udział wzięli organizatorzy:

Wójt Gminy Siedlce - dr inż. Henryk Brodowski,

I z-ca Komendanta KMP w Siedlcach – mł. Insp. Dariusz Dudek

Koordynatorzy projektu:

- nadkom. Agnieszka Świerczewska – oficer prasowy KMP w Siedlcach,

-- mł. asp. Małgorzata Mazurek z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Siedlcach,

-  Barbara Myrcha - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach,

-  Agata Pasik - Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Stoku Lackim,

-  Izabela Kuniewicz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Chodowie,

- Anna Wróblewska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach,

- Mateusz Filipowicz –  Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Siedlce,

oraz realizatorzy i szkoleniowcy projektu:

-  Agnieszka Drzewowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

- Dorota Grochowska - Dyrektor Oddziału Banku PEKAO S.A. w Siedlcach wraz z pracownikiem - Iwoną Kużawską.

 

Celem projektu jest:

  • podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie;
  • zapobieganie wyłudzeniom środków finansowych oraz oszustwom dokonywanym na osobach starszych;
  • edukacja w zakresie aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem seniorów w domu oraz w przestrzeni publicznej;
  • zapoznanie ze sposobami i technikami radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
  • zwiększenie wiedzy w obszarze zaginięć osób starszych oraz zapoznanie uczestników z algorytmem postępowania w takiej sytuacji;
  • zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Siedlce w wieku 60+ na temat szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych;
  • aktywizacja osób starszych poprzez kulturę i sztukę jako formy terapii zajęciowej dla osób starszych

 

Zajęcia prowadzone będą w siedmiu świetlicach wiejskich na terenie gminy Siedlce. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów pt. „Profilaktyka na seniora szyta”, „Świadomy i bezpieczny senior”, „Ekonomia dla seniora”, „Kultura i zdrowie w życiu seniora”, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zapobiegać przestępstwom wobec osób starszych, jak dbać o bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne, socjalne oraz bezpieczeństwo w domu i przestrzeni publicznej. Prowadzone będą również działania profilaktyczne poprzez kulturę i sztukę, warsztaty umiejętności „miękkich” dla seniorów będących w kryzysie i  współuzależnionych.

 

Projekt finansowany ze środków „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY SIEDLCE NA ROK 2022”

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}