W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Fundusze Europejskie wspierają gminę!

07.04.2022

Zdjęcie

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Siedlce w sali konferencyjnej, wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski i skarbnik Gminy Barbara Rybaczewska podpisali umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, o udzielenie dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszynie, Gmina Siedlce”.

W spotkaniu uczestniczyli Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dariusz Stopa - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Delegatury w Siedlcach oraz Justyna Zambrowska - Kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Siedlcach.

Dzięki funduszom europejskim w świetlicy w Pruszynie zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja całego obiektu.

Projekt polega na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pruszynie. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane
z dociepleniem ścian, stropodachu, wymianą okien, drzwi i wrót garażowych. Ponadto zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby energetyczne budynku. Dodatkowo zostanie zmodernizowana i wymieniona instalacja:

  • elektryczna w budynku,
  • ciepłej wody użytkowej,
  • centralnego ogrzewania wraz ze zmianą kotła gazowego stałotemperaturowego na nowoczesny i bardziej wydajny kocioł kondensacyjny.

Ponadto część opraw oświetleniowych zostanie wymieniona na LED.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zostanie on zrealizowany za pomocą zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa oraz znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych za sprawą zwiększenia termoizolacyjności budynku, zamontowanie paneli fotowoltaicznych i wymiany źródła ciepła.

Cel projektu jest spójny z celami działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Takie kompleksowe działania pozwolą na szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na bezpośredni, pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji CO2. W znacznym stopniu zostanie ograniczone wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt jest zgodny z założeniami inwestycyjnymi uwzględnionymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siedlce.

 

Wartość ogółem przedsięwzięcia to 737 868,64 zł, z tego dofinansowanie z UE  wynosi 472 822,56 zł.

 

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}