W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BYTOWYCH NA TERENIE GMINY SIEDLCE

14.02.2022

Zdjęcie

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.                                                                                                 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

Zgłoszenie dostępne jest w Urzędzie Gminy Siedlce, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce w zakładce → Co robimy →Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Zgłoszenie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Siedlce, lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Siedlce, ul.Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce lub na adres e-mail: gmina@gminasiedlce.pl.

Jednocześnie informuję, że wykonując obowiązki nałożone ustawowo, Wójt kontroluje posiadanie umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i potwierdzenia uiszczenia opłat za te usługi.

 

{"register":{"columns":[]}}