W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DODATEK OSŁONOWY 2022

20.01.2022

Zdjęcie

 

Mieszkańcy gminy Siedlce mogą  składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu  i żywności dla budżetów domowych. Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy - Biuro Podawcze. Można to zrobić również elektronicznie korzystając z profilu zaufanego.

W przypadku wniosków, które wpłyną do gminy do dnia 31 stycznia 2022 r. świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach. Osoby składające wnioski od  1 lutego do 31 października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to liczone są dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. - dochody z 2021 r.

Wszystkie niezbędne dane do ustalenia dochodu opodatkowanego ustala gmina za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia,. Chodzi tu o dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych w części:

1) dotyczącej dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz

2) dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie dotyczy to jednak dochodów nieopodatkowanych - te wnioskodawca wpisuje samodzielnie w formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, informujemy  o możliwości odebrania informacji  o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach.

{"register":{"columns":[]}}