W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czy mieszkańcy dbają o czystość gminy?

05.09.2022

Kontrolowanie przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych i częstotliwość ich opróżniania ma na celu zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy.

Wypompowywanie

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust.7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361) właściciele zapewniają czystość i porządek przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek ten nie dotyczy jedynie właścicieli posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania.

W związku z powyższym informujemy, że właściciele nieruchomości znajdujących się na terenach z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi powinni zwrócić się z wnioskiem o przyłączenie do sieci do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W przypadku, gdy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nadzór nad realizacją powyższych obowiązków w zakresie przyłączania nieruchomości do sieci sprawuje wójt gminy, który w przypadku uchylania się właścicieli posiadłości od wspomnianych obowiązków ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Osoby, które nie wykonują wskazanych obowiązków, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się wtedy według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W zakresie ewidencji pozostają także umowy zawarte z jednostkami nadzorującymi pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników usytuowanych przy nieruchomościach niepodłączonych do sieci.

Kontrolowanie przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych i częstotliwość ich opróżniania ma na celu zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy.

Napływające do urzędu gminy skargi sąsiadów o wypompowywanych nieczystościach na działki przydomowe lub bezpośrednio do studzienek kanalizacyjnych zmuszają wójta do wszczęcia kontroli i powołania odpowiedniej komisji. W związku z tym, wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, aby prawo, które zobowiązuje do przeprowadzenia kontroli nie przymuszało do jego egzekwowania.

{"register":{"columns":[]}}