W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

08.03.2023

indeks Polski Ład

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Mokobody ogłasza nabór wstępny wniosków do zgłoszenia o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach przedmiotowego programu Gmina Mokobody ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i które są  zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 13 marca 2023r. do godz. 12:00.  

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

 

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

 

Link do Uchwały z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 20.02.2023

https://ugmokobody.bip.gov.pl/uchwaly-2023/uchwaly-z-xli-zwyczajnej-sesji-rady-gminy.html

 

{"register":{"columns":[]}}