W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

15.09.2021

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Ulotka_CEEB_-_Złóż_deklarację

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

 Oczywiście mając na uwadze osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, przewidzieliśmy możliwość złożenia deklaracji w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu  Gminy. Wypełnioną deklarację składamy osobiście albo wysyłamy pocztą w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca budynku.

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele i zarządcy nieruchomości mają 12 miesięcy. Muszą więc to zrobić do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

 

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Baza źródeł ogrzewania to pierwszy moduł. CEEB dostarczy solidnej wiedzy o stanie technicznym budynków w Polsce wszystkim obywatelom. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Docelowo znajdzie się tam znacznie więcej informacji niż tylko informacja o źródłach ciepła. CEEB ma gromadzić dane o stanie technicznym budynków, udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę), kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

·  Instrukcja-CEEB (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie

 

·  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie

·  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf) Odnośnik otworzy się w          nowym oknie

 

·  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie

·  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Zobacz  również:

 - CEEB deklaracja online - jak złożyć?

Materiały

Ulotka​_CEEB​_-​_Złóż​_deklarację,​_Informacje​_ogólne
Ulotka​_CEEB​_-​_Złóż​_deklarację,​_Informacje​_ogólne.pdf 0.17MB

Zdjęcia (2)