W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego Rejestru.

Opłaty: brak

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, pokój nr 10

Kontakt: tel. 67 35 41 336

Termin załatwienia sprawy:

  1. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

  1. W terminie od 1 lutego do końca lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia.
  2. W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca .

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego.pdf 0.85MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.0 09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}