W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie awarii lub szkody do ZUK w Margoninie Sp. z o.o.

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Załadu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.:

  • w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.30  bezpośrednio do siedziby Spółki tel. (67) 2846106 osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: wodkan@zukmargonin.pl
  • lub dyżur całodobowy na oczyszczalni ścieków w Margoninie, tel. (67) 2846608

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan. 1.0 09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Odczytywacza wodomierzy lub w siedzibie Spółki: ul Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na poleceniu monterskim wykonanie prac.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uszkodzenie wodomierza głównego 1.0 09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Niesprawny zawór lub wyciek wody w otoczeniu wodomierza głównego

Jeżeli przyłącze wodociągowe przekazane zostało Spółce do eksploatacji, to w ramach zawartej umowy Spółka wymienia niesprawne zawory, złączki, usuwa wycieki itp. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

W przypadku uszkodzenia armatury w otoczeniu wodomierza głównego bądź wycieku prosimy o zgłoszenie do siedziby Spółki w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.30  tel. (67) 2846106.

Uwaga! Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Niesprawny zawór lub wyciek wody w otoczeniu wodomierza głównego 2.0 09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski
Niesprawny zawór lub wyciek wody w otoczeniu wodomierza głównego 1.0 09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Spółki należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres spółki

Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. 
ul Kościuszki 13
64-830 Margonin
NIP 6070082325
REGON 362872484
tel. (67)2846 106
e-mail: wodkan@zukmargonin.pl

W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością.
Spółka po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Spółkę, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie szkody 1.0 09.02.2022 08:49 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}