W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

  1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
  2. Odpowiednie załączniki do informacji ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 10

Kontakt: tel. 67 35 41 336

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji podatkowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia kierowane za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile.

Inne informacje:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Materiały

IN-1 interaktywna - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania
IN-1​_interaktywna​_-​_Informacja​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_​_formularz​_interaktywny​_do​_wypelnienia​_​_wydruku​_i​_zapisania.pdf 0.19MB
IN-1 do druku - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wersja do druku
IN-1​_do​_druku​_-​_Informacja​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_​_wersja​_do​_druku.pdf 0.06MB
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-1​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.04MB
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-2​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.04MB
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
ZIN-3​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_-​_dane​_pozostalych​_podatnikow.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:42 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.0 09.02.2022 09:42 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}