W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja na podatek leśny DL-1
  2. Odpowiednie załączniki do deklaracji ZDL-1, ZDL-2

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 10

Kontakt: tel. 67 35 41 336

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

  • Brak w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.
  • W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy odwołanie od wydanej decyzji podatkowej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień z mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Materiały

DL-1 interaktywna - Deklaracja na podatek leśny, formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania
DL-1​_interaktywna​_-​_Deklaracja​_na​_podatek​_lesny​_​_formularz​_interaktywny​_do​_wypelnienia​_​_wydruku​_i​_zapisania.pdf 0.13MB
DL-1 do druku - Deklaracja na podatek leśny, wersja do druku
DL-1​_do​_druku​_-​_Deklaracja​_na​_podatek​_lesny​_​_wersja​_do​_druku.pdf 0.05MB
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-1​_-​_Zalacznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_lesny​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDL-2​_-​_Zalacznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_lesny​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wymiar podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 1.0 09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}