W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
  2. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  3. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  4. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
  5. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe.

Opłata skarbowa:

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł. 

Termin załatwienia sprawy:

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Margoninie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 14 dni.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego - zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.

Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Kontakt: tel. 67 28 46 700, 67 28 46 906

Inne informacje:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_o​_zdolnosci​_prawnej​_do​_zawarcia​_malzenstwa​_za​_granica.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:14 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1.0 09.02.2022 09:14 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}