W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Opis usługi: usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Margonin wniosku w sprawie nabycia przez najemcę zajmowanego lokalu mieszkalnego 

Kogo dotyczy usługa: usługa dotyczy najemcy lokalu mieszkalnego

Czas realizacji: uzależniony od istniejącej dokumentacji

Wymagane dokumenty: wniosek najemcy lokalu mieszkalnego

Opłaty -  brak

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, sekretariat lub pokój nr 15

Dni i godziny obsługi klienta: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30

Kontakt: 67 2846 068; 67 3541348

Tryb odwoławczy: nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli przed notariuszem.

Informacje dodatkowe:

pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy lokalu, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony (art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W przypadku małżeństw konieczna jest obecność obojga małżonków.

Jeżeli nabywca w ciągu 5 lat, licząc do dnia nabycia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość lokalową na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej bonifikacie, po jej waloryzacji.

Tryb realizacji wniosku:

  1. Po złożeniu przez najemcę wniosku zostaje zlecona wycena lokalu mieszkalnego  wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości lokalowej oraz sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu.
  2. Następnie przygotowany i podany do publicznej wiadomości zostaje wykaz – na okres 21 dni – informacja o zbywanym przez Gminę Margonin lokalu mieszkalnym.
  3. Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu mieszkalnego, Gmina Margonin występuje do Starostwa Powiatowego w Chodzieży o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, oraz o sporządzenie wypisu z rejestru gruntu i kartoteki budynku i wyrysu z mapy ewidencyjnej.
  4. Najemca zostaje pisemnie powiadomiony o wycenie lokalu. Po ustaleniu sposobu nabycia nieruchomości lokalowej (gotówka lub raty), sporządzony jest protokół ustalający warunki nabycia będący podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Materiały

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
Wniosek​_o​_sprzedaz​_lokalu​_mieszkalnego.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:53 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprzedaż lokalu mieszkalnego 1.0 09.02.2022 09:53 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}