W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych

Wymagane dokumenty:

  • Odręczny wniosek o przyznanie ulgi wraz z uzasadnieniem.
  • Dokumenty potwierdzające argumenty przedstawione we wniosku np. oświadczenie o stanie majątkowym, zaświadczenie o zarobkach, ostatni odcinek renty lub emerytury.

Opłaty: brak

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kontakt: tel. 67 35 41 336

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie a także oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych 1.0 09.02.2022 09:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}