W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie (pokój nr 11, tel. 672846068 wew. 13) i obejmuje następujące instytucje:

  1. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie,
  2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, w którym Gmina Margonin udostępnia informację publiczną;
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1628) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. Nr 187, poz. 1330). Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Margonin lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Margonin: 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7:30 – 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Margoninie (64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 11).

Materiały

2023-08-28 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
2023-08-28​_REJESTR​_INSTYTUCJI​_KULTURY.pdf 0.09MB
2023-08-28 księga rejestrowa instytucji kultury - MGOK
2023-08-28​_księga​_rejestrowa​_instytucji​_kultury​_-​_MGOK.pdf 0.07MB
2023-08-28 księga rejestrowa instytucji kultury - Biblioteka
2023-08-28​_księga​_rejestrowa​_instytucji​_kultury​_-​_Biblioteka.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 07:57 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny i Kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr Instytucji Kultury 4.0 28.08.2023 14:02 Krzysztof Maciejewski
Rejestr Instytucji Kultury 3.0 31.05.2023 09:21 Krzysztof Maciejewski
Rejestr Instytucji Kultury 2.0 31.05.2023 07:36 Krzysztof Maciejewski
Rejestr Instytucji Kultury 1.0 09.02.2022 07:57 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}