W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Powiatu Chodzieskiego dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest

11.01.2022

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Chodzieży rozpoczęło przyjmowanie wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2022 roku.

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Program współfinansowany jest m.in.: przez gminę Margonin. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne, w tym prowadzone działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, posiadające nieruchomość na obszarze gmin uczestniczących w programie, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez właściwą gminę. Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2022 roku.

 Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

  1. demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WAŻNE

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu i do wyczerpania środków finansowych. W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny (zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3 do regulaminu).

Przypominamy także, że na podstawie § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji tut. Starostwa prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarte są w Regulaminie określającym zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w latach 2021 i 2022”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 276/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku.

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu: 67/281-27-81 lub 67/281-27-82, 67/281-27-80.

Materiały

Regulamin AZBEST + wniosek
Regulamin​_AZBEST​_​_​_wniosek.docx 0.05MB
Regulamin AZBEST + wniosek (PDF)
Regulamin​_AZBEST​_​_​_wniosek.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:05 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Powiatu Chodzieskiego dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest 2.0 15.02.2022 12:27 Krzysztof Maciejewski
Program Powiatu Chodzieskiego dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest 1.0 09.02.2022 09:05 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}