W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne

Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  • Załącznik do deklaracji DT-1A

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 10

Kontakt: tel. 67 35 41 337

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Tryb odwoławczy:

  • Brak w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.
  • W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy odwołanie od wydanej decyzji podatkowej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Materiały

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1​_-​_deklaracja​_na​_podatek​_od​_srodkow​_transportowych.pdf 0.24MB
DT-1/A - załącznik do deklaracji DT-1/A
DT-1​_​_A​_-​_zalacznik​_do​_deklaracji​_DT-1​_A.pdf 0.24MB
Oświadczenie - przyczepa rolna
oswiadczenie​_przyczepa​_rolna.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:42 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne 1.0 09.02.2022 09:42 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}