W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych - tzw. "podatek od deszczu"

Dnia 01.01.2018 r. wprowadzona została nowa ustawa prawo wodne, która nakłada m.in.: obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych - tzw. "podatek od deszczu".

Obowiązek dokonywania ww. opłaty powstaje w wyniku wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej (otwarte lub zamknięte). Powierzchnia nieruchomości stanowi sumę powierzchni wszystkich działek gruntowych znajdujących się w jednej księdze wieczystej. Powierzchnia biologicznie czynna to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. Opłata roczna wynosi:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,00 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  4. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok.

W przypadku gdy muszą Państwo ponosić opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, informuję, że niezbędnym jest złożenie oświadczenia na podstawie którego naliczona zostanie ww. opłata (wzór oświadczenia do pobrania jest w Urzędzie, pokój nr 14 lub na stronie internetowej Gminy Margonin.

Materiały

Wzór wniosku dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Oswiadczenie.doc 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:45 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych - tzw. "podatek od deszczu" 1.0 09.02.2022 09:45 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}