W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o wyłożeniu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku”

26.04.2024

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku”

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2024 roku, poz. 54 ze zmianami),w odniesieniu do art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 roku, poz. 1094ze zmianami), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu:„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywądo 2034 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku”oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektów.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin,ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, w godzinach urzędowania w biurze nr 5lub na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagii wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu,za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@magonin.pl Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 21 maja 2024 roku

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Margonin.

Materiały

00 obwieszczenie konsultacje POŚ
00​_obwieszczenie​_konsultacje​_POŚ.pdf 0.07MB
01 OOŚ POŚ Margonin
01​_OOŚ​_POŚ​_Margonin.pdf 4.98MB
02 POŚ Margonin
02​_POŚ​_Margonin​_26042024.pdf 5.12MB
03 Formularz zgłaszania uwag POŚ
03​_Formularz​_zgłaszania​_uwag​_POŚ.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2024 12:46 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o wyłożeniu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku” 1.0 26.04.2024 12:46 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}